Arbeiten an der Gedenkstätte Schlesiersee I

Facebook-Eintrag von der Gemeinde Sława, Woiwodschaft Lubuskie in Polen (die deutsche Übersetzung befindet sich weiter unten):

Trwają prace w miejscu pamięci w Przybyszowie
Na terenie byłego folwarku Bänisch w Przybyszowie, gdzie w czasie II Wojny Światowej znajdował się podobóz KL Groß-Rosen, trwają prace mające na celu zabezpieczenie i konserwacje tego miejsca, w szczególności częściowe odtworzenie murów istniejących tu niegdyś budynków. Prace możliwe są dzięki inicjatywie Pana Franka Müllera z Towarzystwa Współpracy Polsko — Saksońskiej, która zaowocowała uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Przeprowadza je Firma Ogólnobudowlana Pana Marcina Zająca z Przybyszowa.
Przypomnijmy, iż w 2019 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie dwóch kamieni pamięci właśnie w okolicach Przybyszowa, gdzie od października 1944 r. do stycznia 1945 r. znajdowały się filie KL Groß-Rosen i jednego kamienia umiejscowionego niedaleko wsi Spokojna, gdzie w 1945 roku w zagajniku, 20 kobiet zostało zamordowanych strzałem z karabinu w tył ciała.
Od tego czasu, dzięki polsko-niemieckiej współpracy trwają intensywne prace nad pielęgnowaniem pamięci o tych miejscach i ówczesnych wydarzeniach. Wczoraj teren prac odwiedził Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła wraz z Zastępcą Krzysztofem Gruszewskim.“


Die Arbeiten an der Gedenkstätte in Przybyszów (Gemeinde Slawa, Woiwodschaft Lubuskie) gehen auf dem Gelände des ehemaligen Vorwerkes Bänisch in Przybyszów voran. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich hier ein Außenlager des KZ Groß-Rosen. Derzeit wird an der Sicherung und Konservierung dieses Ortes gearbeitet, insbesondere an der teilweisen Wiederherstellung von Mauern der ehemaligen Gebäude. Die Arbeit ist möglich dank der Initiative von Herrn Frank Müller von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen e. V., die zu einer Förderung durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland führte. Ausgeführt werden die Arbeiten durch die Baugesellschaft von Herrn Marcin Zając aus Przybyszów.

Zur Erinnerung: 2019 wurden zwei Gedenksteine in der Nähe von Przybyszów offiziell enthüllt, an der Stelle, wo sich von Oktober 1944 bis Januar 1945 Außenlager des KZ Groß-Rosen befanden, und ein Gedenkstein in der Nähe des Dorfes Spokojna, wo 1945 in einem Hain 20 Frauen durch Gewehrschüsse in den Rücken ermordet wurden. Seit 2019 wird dank der polnisch-deutschen Zusammenarbeit intensiv daran gearbeitet, die Erinnerung an die Orte und Ereignisse aus dieser Zeit zu pflegen. Gestern besuchten der Bürgermeister von Sława, Herr Cezary Sadrakula, und sein Stellvertreter Herr Krzysztof Gruszewski die Baustelle.